Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

Ben je eigenaar van een dierenspeciaalzaak, tuincentrum, groothandel of importbedrijf dat levende dieren verkoopt? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een nieuwe wetgeving geïntroduceerd voor het bedrijfsmatig houden en verkopen van huisdieren, waaronder ook vissen en koralen.

BEDRIJFSMATIG HUISDIEREN HOUDEN

Voor bedrijfsmatig verkopen, afleveren, opvangen en fokken van huisdieren gelden regels voor onder andere huisvesting, dierenwelzijn en vakbekwaamheid van de houder. Het gaat daarbij om zoogdieren, vissen, vogels, reptielen en amfibieën die als huisdier gehouden kunnen worden.

Als houder dien je de locatie van waaruit je deze activiteiten uitoefent, te registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit moet vóórdat de activiteiten starten. De locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).

Houders die voor 1 juli 2014 al bedrijfsmatig huisdieren hielden en niet onder het Honden- en kattenbesluit vielen, hebben tot 1 november 2014 om de locatie te registreren (UBN-nummer aan te vragen). Organisatoren van tentoonstellingen, beurzen of markten waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden, registeren het evenement twee weken vooraf. Dit moet ook vanaf 1 november 2014.

Registeren kan op het klantportaal van de RVO. Hier is ook meer informatie te vinden over onder andere indicaties voor bedrijfsmatigheid, het bewijs van vakbekwaamheid en welke overgangstermijnen hiervoor gelden.

VOOR WIE?

De regels gelden voor dierenspeciaalzaken, tuincentra, groothandels, fokkers, dierenpensions, asielen en opvangcentra en organisatoren van beurzen, markten en tentoonstellingen.

eHERKENNINGSMIDDEL

Voor de UBN-registratie heb je een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Heb je dat nog niet, zorg er dan voor dat je het tijdig aanvraagt, want bij de aanvraag moet je poststukken versturen.

Zodra je je hebt geregistreerd als bedrijfsmatige houder van huisdieren, krijg je van de RVO een ontvangstbevestiging die geldig is als bewijs van inschrijving. Het overzicht met je Unieke Bedrijfsnummer (UBN) en de gegevens die daarbij horen, ontvang je volgens de RVO pas in het voorjaar van 2015.

VRAGEN

Heb je daarna nog vragen, neem dan telefonisch contact op met de RVO op tel. 088 042 42 42 (lokaal tarief). Je krijgt dan een keuzemenu.

Kies voor:

  • Optie 1: Heeft u vragen over agrarisch ondernemen, natuur en visserij (voormalig DR-Loket), kies 1.
  • Optie 3: Voor vragen over dierregistraties, dierenwelzijn of dierziekten, kies 3.
  • Daarna optie 2: Voor vragen over dierenwelzijn en dierziekten, kies 2.
About the author

Leave a Reply